Skip to main content

Video guides

Video guides, der viser hvor let du kan monterer din PermaVent udsugningsløsning.

Video guide til hvordan sugearm monteres på loft i sokkelrør

Video guide til hvordan sugearm monteres med bordbeslag for montage på kant af bord

Video guide til hvordan sugearm monteres med bordbeslag for montage i hul i bord

Video guide til hvordan sugearm monteres direkte i Ø 100 mm ventilationsrør

© 2021 PermaVent ApS